Patron

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach to najstarsza firma oświaty zawodowej na Śląsku z ponad 90-letnią historią. Działa na obszarze województwa śląskiego oraz niektórych powiatów i gmin województw małopolskiego i łódzkiego. W strukturze Zakładu działa ponad 80 jednostek organizacyjnych – ośrodków kształcenia zawodowego oraz szkół na wszystkich poziomach edukacji ponadpodstawowej. Rocznie obejmuje swoją działalnością około 35 tys. osób.

Nasze atuty:
⦁ Zasięg ogólnopolski
⦁ Wysoka jakość usług potwierdzona uzyskanymi certyfikatami, zaświadczeniami i akredytacjami
⦁ Wieloletnie doświadczenie i tradycja
⦁ Własna baza lokalowa
⦁ Bank autorskich programów nauczania
⦁ Wysoko wykwalifikowana kadra
⦁ Innowacyjność i elastyczność oferty edukacyjnej
⦁ Bliska współpraca z firmami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi
⦁ Doradztwo zawodowe
⦁ Świadczenie usług edukacyjnych na rzecz różnych grup społecznych
⦁ Nowoczesne metody nauczania
⦁ Uznanie naszych odbiorców wyrażone licznymi nagrodami i wyróżnieniami
⦁ Wysokie nakłady inwestycyjne na rozwój i unowocześnianie własnej bazy dydaktycznej
⦁ Nowoczesne technologie dostosowane do potrzeb i możliwości uczących się

Właściciel oraz twórca Sasssy, Kacper "Quantikof" Mizera jest jednym z uczniów kierunku technik informatyk z innowacją esportową Zespołu Szkół w Bielsku-Białej imienia generała Stanisława Sosabowskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. W związku z zaistniałą sytuacją, oddział ZDZ z Bielska-Białej postanowił objąć projekt swoją opieką. Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego ów profil.

Reklama